Follow us

Med hållbarhet
i fokus!

Hållbarhet
präglar oss alla på lång sikt.

Sedan 1985 ligger GGK:s huvudkontor i Greifenstein. Företaget har djupa rötter i regionen, och starka band till dess människor. Rättesnöret i vårt agerande har alltid varit en hållbar näringslivsverksamhet. Detta ansvarsmedvetande avspeglas också i hanteringen av miljön och i umgänget med våra medarbetare och affärspartners. Denna mångfald och tolerans har vi också betonat genom att underteckna ”Mångfaldens charta” (www.charta-der-vielfalt.de). Vårt företag har hela tiden haft en stark prägel av hållbarhetsprincipen med samverkan mellan ekonomi, miljö och socialt ansvar – och det redan innan begreppet hållbarhet var relativt okänt.

Ekologi

Aktiv miljöstyrning genom energisparåtgärder i produktion och fastigheter, konsekvent råmaterialåtervinning och undvikande av avfall samt ansvarsfull hantering av alla resurser. Kontinuerlig utökning av andelen återvunna material hos nödvändiga förpackningar.

© GGK GmbH & Co. KG 2024

Inställningar sparade

Sekretessinställningar

Meddelande om cookies: Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är nödvändiga, medan andra hjälper oss att förbättra vårt onlineutbud. Du kan godkänna alla cookies genom att klicka på knappen "Acceptera alla" eller göra ett eget val och spara det genom att klicka på knappen "Acceptera val".

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close