Follow us

Impressum

GGK GmbH & Co. KG
Gerhard-Grün-Str. 1
D-35753 Greifenstein-Beilstein
Tel: +49 2779 915-0
Fax: +49 2779 915-100 (Verkoop)

Algemeen e-mailadres:
Btw-nr. DE 178 288 014

Zetel van het bedrijf: Greifenstein-Beilstein
District court: Wetzlar HRA 6188

General partner: GGK-G.Grün GmbH
Rechtbank Wetzlar HRA 6188

Directeur:
Eckhard Müller Dipl.-Kfm.

Concept, ontwerp en programmering:
www.karius-partner.de


Foto credits:
© 123rf/ake1150 | © Adobe Stock/andov | © Adobe Stock/Gorodenkoff | © Adobe Stock/Rawen Vision | © Adobe Stock/Simon | © iStock/andresr | © iStock/Aslan Alphan | © iStock/Chinnapong | © iStock/Deagreez | © iStock/PeopleImages | © MilanStock.com / Alamy Stock Photo |   © Pond5/Pavel_ |  © Adobe Stock/alphaspirit |  © Adobe Stock/amstockphoto |  © Adobe Stock/goodluz |  © Adobe Stock/John D. |  © Adobe Stock/karepa |  © Adobe Stock/Довидович Михаил |  © iStock/gilaxia |  © Uwe Umstätter/Westend61/F1online | © Adobe Stock/Fiedels | © Adobe Stock/Ruben | © Adobe Stock/Yingyaipumi


Disclaimer
Aansprakelijkheid voor inhoud.

De inhoud van onze sites wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we echter geen aansprakelijkheid nemen. Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG zijn wij volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze sites. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen om verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete inbreuk. Bij het bekend worden van dergelijke inbreuken zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links.
Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid nemen. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte sites worden op het moment van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke overtredingen van de wet. Overtredingen van de wet konden op het moment van het plaatsen van de link niet worden herkend. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter zonder concrete aanwijzingen van een inbreuk onredelijk. Bij het bekend worden van inbreuken zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht.
De door de exploitant van de website gemaakte inhoud en werken op deze sites zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De weergegeven merken zijn geregistreerde merken (handelsmerken) van de betreffende fabrikant en worden door deze beschermd. Het kopiëren, bewerken, distribueren en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik toegestaan. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant werd gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Wanneer u ondanks dat op een schending van het auteursrecht stuit, vragen we u om hiervan een overeenkomstige melding te doen. Bij het bekend worden van inbreuken zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Cookies.
Voor verbetering van de toegankelijkheid en effectiviteit van onze website verzamelen en evalueren we verschillende informatie. Daartoe kunnen wij u automatisch kleine bestanden sturen, cookies genaamd, die ons informatie verschaffen over het aantal bezoekers van elke afzonderlijke website, de duur van de bezoeken, de gebruikte zoektermen en de trajecten. Internetprovider, gebruikt browsertype, datum en tijdstip van bezoek worden ook geregistreerd. Deze informatie die alleen wordt gebruikt voor interne statistische doeleinden kan niet tot personen worden herleid.

Gegevensbescherming.
Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover er op onze sites persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, of e-mailadres) worden verzameld, vindt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. We wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een hiaatloze bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in het geval van ongewenst toesturen van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spam-mails.

Rechtsgeldigheid van de disclaimer.
Deze disclaimer vormt een integraal onderdeel van deze website, van waaruit naar deze website wordt verwezen. Wanneer delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet helemaal aan de geldende rechtstoestand voldoen, dan wordt de inhoud en geldigheid van de andere delen van het document niet beïnvloed door dit feit.

© GGK GmbH & Co. KG 2024

Instellingen opgeslagen

Privacy-instellingen

Cookie kennisgeving Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige daarvan zijn noodzakelijk, andere helpen ons de online ervaring te verbeteren. U kunt instemmen met alle cookies door op de knop "Alles accepteren" te klikken, of uw eigen selectie maken en opslaan door op de knop "Selectie accepteren" te klikken.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close