Follow us

GGK-världen är
full av lösningar.

Särskilda krav,
särskilda lösningar.

Idag är vår värld full av elektrisk utrustning – på kontor, i fabriker, i offentliga byggnader, i privathushåll. Varje användningsområde innebär specifika utmaningar. Då passar det ju bra att GGK-världen också är full av lösningar – vårt mångsidiga sortiment med kabelkanaler utgör en perfekt bas. Kontakta oss direkt om du behöver speciallösningar.

Materialegenskaper

Aluminium

Tilltalande design och sparsmakat utseende tack vare eloxerad yta

Ofarligt för hälsan – uppfyller alla hygienkrav (lättskött/lätt att sterilisera)

Tack vare eloxal-förfarandet blir ytan hård och reptålig; skydd mot korrosion (lång brukstid)

Halogenfri plast

låg rökgashalt/låg rökutveckling

låg korrosionsrisk/knappt någon frisättning av korrosiva gaser

Brandskyddsaspekt/passar optimalt för offentliga byggnader

Produktvisualisering

Se redan nu hur det blir sedan. Appen Cable Coaching från GGK är inspirerande och tillämpar den nya teknologin Augmented Reality, som erbjuds av Apple för iPhone och iPad pro (fr.o.m. iOS 11). Med appen kan man uppleva virtuellt på displayen hur modulerna i 4D E-sockellistkanalssystemet ser ut hemma – och även ta bilder av det.

Ladda ned kostnadsfritt från AppStore, och sätt igång.

Visualisera!

Planera med omedelbart resultat: med hjälp av Augmented Realiy till en virtuell upplevelse.

Låt dig inspireras!

Lyckade monteringsexempel – föredömliga lösningar med 4D E-sockellistkanalssystemet från GGK.

Konfigurera!

Med frågekatalogen i fyra steg för fullständig bedömning av det personliga behovet.

Kontakt

Nu blir det personligt.

© GGK GmbH & Co. KG 2024

Inställningar sparade

Sekretessinställningar

Meddelande om cookies: Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är nödvändiga, medan andra hjälper oss att förbättra vårt onlineutbud. Du kan godkänna alla cookies genom att klicka på knappen "Acceptera alla" eller göra ett eget val och spara det genom att klicka på knappen "Acceptera val".

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close